bookseries

فایل word مقاله بررسي تأثير اندازه شرکت بر رابطة افشا و هزينة سرماية شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اندازه شرکت بر رابطه بین افشا و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. در واقع، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی این ادعا است که شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر از مزایای بالاتری در نتیجه، انجام افشای بیشتر بهره‌مند می‌شوند. به منظور انجام این پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور آزمون فرضیه پژوهش استفاده شده است.

فایل word مدلسازي و کنترل سيستم ترولينگ گيربکس کشتي با استفاده از روش خطي سازي فيدبک و حل آن به کمک شبکه عصبي

یا همایش : اولين همايش پيشرانه هاي درياييتعداد صفحات :9چکیده مقاله: در این مقاله، روشی برای کنترل حرکت آرام شناورها در آبهای آرام تشریح می شود.این مهم توسط سیستم ترولینگ در گیربکس شناور با تنظییم فشار روغن پشت صفحات کلاچ توسط یک شیر پروپرشنال محقق می شود تا سرعت حرکت شناور را به مقدار مطلوب کاهش دهد. برای این منظور ابتدا با سیستم ترولینگ، اجزا و نحوه عملکرد آن آشنا می شویم سپس به توضیح درباره کلاچ های اصطلاحا خیس یا (Wet Clutch) می پردازیم. در ادامه با نوشتن معادلات حاکم بر سیستم رانش شناور و مدلسایی جریان روغن در صدد کنترل