bookseries

فایل word اموزش اچ تی ام ال HTML

ي باشد و در فايل اصلي فایل word اموزش اچ تی ام ال HTML،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word اموزش اچ تی ام ال HTML : این کتاب الکترونیکی آموزش ساخت قالب html رو بهتون یاد میده که نوشته ی خود بنده هستش. و میتونم با صراحت بگم یکی از بهترین اموزش ها تو این زمینست.

فایل word تحليلي بر نابرابري مسکن روستايي در استان لرستان

س، همایش یا نشریه : مسكن و محيط روستاتعداد صفحات :21تجلی و نمود نابرابری در مسکن روستایی را می توان در ظهور بدمسکنی، بی مسکنی و تکوین و گسترش نواحی حاشیه نشینی در کلانشهرها دانست که در صورت عدم پیشگیری در مبدأ یعنی روستاها روز به روز بر مشکلات و ابعاد بد آن در مقصد یعنی کلانشهرها خواهد افزود. یکی از راه های نشان دادن وضعیت نابرابر مسکن استفاده از شاخص های مسکن می باشد. پژوهش حاضر به صورت کمی-تحلیلی-تکنیکی با استفاده از مدل ویکور و شاخص ویلیامسون بر پایه مجموعه شاخص های کمی و کیفی (17 شاخص) به سنجش نابرابری مسکن روستایی و بررسی