فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) | bookseries | 3193523

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق)

فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق)

بخشی از متن فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) :
تعداد صفحات :25

ظهور آل‌بویه در پهن سیاست ایران تأثیرات فراوان و درازمدتی در تحولات سیاسی ـ فکری جهان اسلام داشت هرچند آنان, در تثبیت اقتدار خود, از طرف خلافت عباسی و آل‌زیار با تهدیدهای فراوانی مواجه بودند. از راهبردهای آل‌بویه برای مقابله با این تهدیدها اتحاد با خاندان‌های قدرتمند منطقه‌ای بود. بریدیان از خاندان‌های قدرتمند ایرانی‌نژاد و شیعه‌مذهبی بودند که اهواز, بصره, و واسط را تحت سیطره خود داشتند. آنان نیز, با هدف تثبیت نفوذ خود, در پی متحدانی بودند. بنابراین هدفی مشترک آنان را به اتحاد با آل‌بویه علیه خلافت عباسی سوق داد. این‌گونه, از قِبَل این اتحاد, آل‌بویه اطلاعات کافی از اوضاع بغداد به دست آوردند و به‌مثاب یکی از رقبای جدی وارد منازعه با خلافت عباسی شدند. زوال بریدیان این فرصت را به آل‌بویه داد تا به تقویت توان نظامی خود بپردازند و به سمت بغداد حرکت کنند. در پرتو چنین تجاربی بود که آنان از یک‌سو موفق به تسخیر بغداد شدند و از سوی دیگر سلط خود بر مقر خلافت را تداوم دادند.

👇محصولات مشابه با فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق)👇

فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان | WORD فایل word مقاله ميرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و تأملي بر انديشه‌هاي آموزشي او | WORD فایل word مقاله نقش سياست‌هاي فرهنگي دور? رضاشاه در وضعيت آموزش و پرورش تبريز | WORD فایل word مقاله جايگاه خليفه و فرمان‌روايان ايراني در تاريخ‌نوشته‌هاي ايرانيان | WORD فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) | WORD فایل word مقاله وابستگان دربار قاجار و نهادهاي سياسي مدرن اروپايي (از آغاز تا پايان عصر محمدشاه) | WORD فایل word مقاله افق‌هاي فهم تاريخي از غزنه تا ري: نگرشي بر همساني‌ و افتراق در روش‌ها و بينش‌هاي تاريخ‌‌نگارانه‌ي ابوريحان بيروني و مسکويه رازي | WORD فایل word مقاله مطالعة تئوريک جريان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل | WORD فایل word مقاله سامانيان و احياء شاهنشاهي ايراني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word نقشه ی بخش های شهرستان بم | WORD فایل word مجموعه کاربردی در رابطه با طراحی باغ ایرانی1 2 | WORD پاورپوینت آشنایی با تکنولوژی VOIP | WORD فایل word بررسي يادگيري مشارکتي به شيوة ادارة کشور (در کلاس درس) با طرح هميار معلم در دانش آموزان دختر متوسطه دوم | WORD فایل word تحليل صرفه جويي انرژي در صورت استفاده از آبگرمکن خورشيدي در استان همدان با استفاده از نرم افزار TRNSYS 16 | WORD فایل word مقاله بررسي پتانسيل نشت فلزات سنگين و خوردگي در شبکه توزيع آب آشاميدني شهر اهواز | WORD فایل word مقاله تعيين ميزان بهينه پارامترهاي مؤثر در حذف رنگزاهاي راکتيو توسط واکنش‌هاي فتوکاتاليستي با استفاده از نانو ذرات TiO2 تثبيت شده بر بستر بتن | WORD فایل word مقاله تلفيق روشهاي رياضي و تصادفي درسنتز واحد جداسازي سه جزيي غير دقيق | WORD فایل word کار تحقیقی مهریه | WORD فایل word مقاله جايگاه اصول اعتقادات شيعة دوازده‌امامي در آثار شيعه‏شناسان غربي | WORD فایل word اثر دما بر برخي شاخص هاي جوانه زني گياه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) و تعيين درجه حرارت هاي کاردينال جوانه زني آن | WORD فایل word آموزش تایپ فارسی 10 انگشتی | WORD فایل word يک مبدل DC-DC افزاينده غيرايزوله با بهره ولتاژ بالا براي کاربرد در سيستمهاي فتوولتاييک | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان ملکان | WORD فایل word اثربخشي تلفيق الگوي چند محوري شفيع آبادي با نظريه يادگيري اجتماعي کرامبولتز برخشنودي شغلي معلمان زن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق)دانلود فایل word مقاله جايگاه آل‌بريدي در مناسبات سياسي آل‌بويه و خلافت عباسي پيش از فتح بغداد (328 - 334 ق) فایلwordمقالهجايگاهآل‌بريديدرمناسباتسياسيآل‌بويهوخلافتعباسيپيشازفتحبغداد(328-334ق)