فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان | bookseries | 3193524

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان

فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان

بخشی از متن فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :37

هنر نگارگری و نقاشی دوره آل‏جلایر را بایستی در تداوم سبک رایج دوره ایلخانی(مکتب تبریز) مورد بررسی قرار داد. مهمترین تأثیری که از دوره ایلخانی به جا ماند و در دوره آل‌جلایرصیقل داده شد؛ سبک هنر نقاشی چینی بود. در این مقاله بر آنیم با روش تاریخی و رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی هنر نگارگری و نقاشی این دوره و سهم آن در شکل‏گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان بپردازیم. یافته‏ها حاکی از آن است که سلاطین جلایری به ویژه سلطان اویس و فرزندش سلطان احمد با وجود آشوب­های سیاسی در تاسیس کارگاه‏های هنری و حمایت از هنرمندان نقش عمده‏ای در تحول هنر نقاشی این دوره داشته‏اند؛ سبک هنر نقاشی چینی نیز در این زمان به ویژه در آثار مکتب بغداد تعدیل شده و رنگ و بوی ایرانی به خود گرفته بود و دیگر اینکه هنرمندان عصر جلایری و شاگردان‏شان با انتقال به مراکز هنری عصر تیموری سهم عمده‏ای در شکل‏گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان داشته‏اند.

👇محصولات مشابه با فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان👇

فایل word مقاله ميرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و تأملي بر انديشه‌هاي آموزشي او | WORD فایل word مقاله نقش سياست‌هاي فرهنگي دور? رضاشاه در وضعيت آموزش و پرورش تبريز | WORD فایل word مقاله جايگاه خليفه و فرمان‌روايان ايراني در تاريخ‌نوشته‌هاي ايرانيان | WORD فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) | WORD فایل word مقاله وابستگان دربار قاجار و نهادهاي سياسي مدرن اروپايي (از آغاز تا پايان عصر محمدشاه) | WORD فایل word مقاله افق‌هاي فهم تاريخي از غزنه تا ري: نگرشي بر همساني‌ و افتراق در روش‌ها و بينش‌هاي تاريخ‌‌نگارانه‌ي ابوريحان بيروني و مسکويه رازي | WORD فایل word مقاله مطالعة تئوريک جريان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل | WORD فایل word مقاله سامانيان و احياء شاهنشاهي ايراني | WORD فایل word مقاله بررسي نظرية رنسانس اسلامي در تفکرات اقبال لاهوري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word انواع نقشه های صنعتی | WORD فایل word مقاله جذب زيستي و بهينه‌سازي شرايط جذب فلز سزيم توسط باکتري | WORD فایل word مقاله مرگ سوژه در هنر جديد رسانه‌اي | WORD فایل word مقاله بررسي رمان «بازي آخر بانو» بر اساس نظري? چندصدايي باختين | WORD فایل word نقشه ی جهت شیب شهرستان خمینی شهر | WORD فایل word نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندرعباس | WORD فایل word مقاله تصفيه شيرابه کهنه با روش انعقاد الکتريکي )مطالعه موردي: شيرابه زمين دفن کهريزک تهران) | WORD فایل word گزارش كارآموزی منطقه طزره | WORD فایل word مقاله عناصر خيالي و سير تحوّل آن در چهار نمونة شعري از سبک هاي مختلف | WORD فایل word مقاله ذهني‌بودن زمان در فلسفة ملاصدار | WORD فایل word تاثير اصلاح نسبت آب به سيمان در رفتار بتن زهکش داراي زيوليت طبيعي در آزمايشات مختلف مکانيکي با دانه بندي هاي مختلف مصالح | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان تنگستان | WORD فایل word بررسي حس نوستالژي در مثنوي مولانا با نگرش به توابع(ميانجي هاي) شوق بازگشت | WORD فایل word رابطه برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني با اهداف استراتژيک سازمان | WORD فایل word آموزش تغییر پسورد وای فای | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيمورياندانلود فایل word مقاله هنر نگارگري و نقاشي دوره آل‏جلاير و تأثير آن بر شکل‏گيري مکتب نگارگري هرات دوره تيموريان فایلwordمقالههنرنگارگريونقاشيدورهآل‏جلايروتأثيرآنبرشکل‏گيريمکتبنگارگريهراتدورهتيموريان