فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) | bookseries | 3193528

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان)

فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان)

بخشی از متن فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) :
تعداد صفحات :33

تشیّع و تسنّن اصفهان مباحثه‌ای است که شاید زیاد موردتوجه بوده و هست. البته, تسنّن این حوزه در منابع مورد تأکید قرارگرفته‎است؛ آن هم تسنّن افراطی. از جمله گزارش‌های تاریخی که در این باره بسیار مورد توجه و استناد قرارگرفته, مهاجرت مورخ شهیر شیعی, ابن‎هلال ثقفی, مؤلف کتاب مشهور الغارات, است که برای تغییر افکار مردم این شهر از کوفه به اصفهان مهاجرت کرد و کتاب المعرف خود را که در مناقب اهل‎بیت (ع) و مثالب دشمنان بود, در آنجا قرائت‎کرد و تا آخر عمر در همان‎جا ماند و از دنیا رفت. مقال حاضر تأملی بر این موضوع دارد و نشان‎داده که آنچه در کوفه شایع بود, با آنچه واقعیت تفکر سیاسی ـ مذهبی حوز اصفهان بوده است فاصله داشته, بلکه فضای مذهبی حاکم بر اصفهان عصر ثقفی, یعنی اواخر قرن سوم و نیم اول قرن چهارم, با گرایش تشیّع و برعکس, شهرت تسنّن افراطی اصفهان بوده‎است.

👇محصولات مشابه با فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان)👇

فایل word مقاله وابستگان دربار قاجار و نهادهاي سياسي مدرن اروپايي (از آغاز تا پايان عصر محمدشاه) | WORD فایل word مقاله افق‌هاي فهم تاريخي از غزنه تا ري: نگرشي بر همساني‌ و افتراق در روش‌ها و بينش‌هاي تاريخ‌‌نگارانه‌ي ابوريحان بيروني و مسکويه رازي | WORD فایل word مقاله مطالعة تئوريک جريان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل | WORD فایل word مقاله سامانيان و احياء شاهنشاهي ايراني | WORD فایل word مقاله بررسي نظرية رنسانس اسلامي در تفکرات اقبال لاهوري | WORD فایل word مقاله تاريخ‌نگاري احسان طبري | WORD فایل word مقاله مطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان در دورة مشروطه تا سلطنت رضاشاه | WORD فایل word مقاله جامع? نزاري قهستان از نگاه محتشم ناصرالدين | WORD فایل word مقاله تأثير روايات ملي ايران در تاريخ‌نگاري گرجستان (هشتم تا نهم ميلادي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word شعر کارت عقد و عروسی | WORD فایل word مقاله مقايسه «راهبرد مذاکره» با جريان‌ها و کشورهاي غير همسو از نگاه دو جريان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب | WORD فایل word مقاله نخبگان ايراني و فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي آنان در عثماني (قرن نهم و دهم هجري) | WORD فایل word ارزيابي نرم افزار DRAINMOD-S در شبيه سازي شوري زهاب زهکش هاي زيرزميني | WORD فایل word مقاله نقش فضاي سايبري در پيشبرد ديپلماسي عمومي مدرن | WORD فایل word شوراي نورديک و سياستگذاري ساخت تصوير ملي و برندينگ بين المللي؛ دريچه ي خوشبختي به جهان معاصر | WORD فایل word مقاله درون‌مايه‌هاي ادبيّات پايداري در شعر جورج شکور با تکيه بر «حماسة حسيني» | WORD فایل word بررسي آزمايشگاهي تاثير اتصال سازه SFM به دريچه تحتاني بر افزايش راندمان تخليه ي رسوب از مخازن | WORD فایل word استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت | WORD فایل word تحليل مفهوم غفلت از سالمندان ساکن در آسايشگاه هاي سالمندان با به کارگيري مدل سه مرحله اي هيبريد | WORD فایل word استاندارد ASTM بخش Iron and steel products زیر مجموعه giga-0104 | WORD فایل word مقاله بيش‌اطميناني مديريت و محافظه‌کاري حسابداري | WORD فایل word مديريت انرژي و بهينه سازي مصرف در ساختمان هاي هوشمند | WORD فایل word سازه فضا کار با عکس | WORD فایل word طرح توجیهی تولید یخچال خانگی | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان)دانلود فایل word مقاله تأملي در تشيّع و تسنّن اصفهان (با تأکيد بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفي صاحب کتاب الغارات و المعرف? به اصفهان) فایلwordمقالهتأمليدرتشيّعوتسنّناصفهان(باتأکيدبرمهاجرتابن‌هلالثقفيصاحبکتابالغاراتوالمعرف?بهاصفهان)