فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي | bookseries | 3194262

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي

فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي

بخشی از متن فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي (خوردن) ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :38

در این پژوهش به‌بررسیِ فعل خوردن ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی پرداخته شده است. در این پژوهش که پژوهشی توصیفی است, ابتدا با استفاده از چند منبع, افعال هم‌معنا با خوردن استخراج شد و تفاوت‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از منابع متعددی, مانند پیکر همشهری, کتاب‌های الکترونیکی, وبلاگ‌ها و منابع قابل جستجو با رایانه و جملات ثبت‌شده توسط دانشجویان از محاوره‌های روزانه, رخدادهای مختلفِ خوردن استخراج شد و ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به‌دنبالِ پاسخ‌گویی به سؤالات زیر بودیم: چه تفاوتی بین فعل‌های مختلفی که به انواع مختلف خوردن اشاره می‌کنند وجود دارد؟ قالب‌های معناییِ مختلفِ فعلِ خوردن چیست؟ آیا این قالب‌ها برای تبیینِ معناییِ باهم‌آیی‌های شامل این فعل قابل استفاده‌اند؟ نتایج نشان داد تفاوت‌های نحوی, معنایی و کاربردشناختی, افعال هم‌معنا با خوردن را از هم متمایز می‌کند. واکاویِ رخدادهای فعل خوردن به یافتن 26 قالب معنایی برای این فعل منجر شد که برخی قابل دسته‌بندی و قرار‌گرفتن زیر چتر قالب‌هایی کلی‌تر مانند قالب‌های هماهنگی و همزمانی, درتماس‌قرارگرفتن و نابودی بودند. با استفاده از قالب‌های معناییِ یافته‌شده و برخی از ویژگی‌های معنایی این قالب‌ها, چگونگیِ شکل‌گیریِ برخی از باهم‌آیی‌های شاملِ خوردن تبیین شد.

👇محصولات مشابه با فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي👇

فایل word مقاله تحليل داستان در نظري? جهان‌هاي متن: مطالع? مورديِ | WORD فایل word مقاله بررسي گفتماني، منظور شناختي، و معنايي قابليت فراگيري و تجزية دوگانة پارامتر ضميرافکني در دستور جهاني | WORD فایل word مقاله درآمدي انتقادي بر آواشناسي، کِن لاج، انتشارات کانتينيوم، 2009، نه+244 صفحه | WORD فایل word مقاله رويکردِ حوزهاي به اجزاي کلام در فارسي | WORD فایل word مقاله کارآيي دستور نقش ‌و ارجاع و دستور نقش‌‌گراي نظام‌مند در طبقه‌بندي افعال زبان فارسي: نوع عمل درمقايسه با فرآيند | WORD فایل word مقاله بررسي دامن? نفوذ، گسترش و دگرگونيِ معناييِ واژه‌هاي فارسيِ شطرنج در زبان انگليسي | WORD فایل word مقاله واژة “ عروس“ در فرهنگ ژرمني | WORD فایل word مقاله فرهنگ توصيفيِ آسيب‌شناسيِ گفتار و زبان (انگليسي- فارسي)، رضا نيلي‌پور و دستياران، ويراستار علمي: حيات عامري. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه | WORD فایل word مقاله فراگيري نحو زبان فارسي (يک تحقيق موردي: 36 تا 50 ماهگي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسي نقش فن آوري اطلاعات در کاهش اضطراب امتحان رياضي مقطع ابتدايي | WORD فایل word گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 | WORD فایل word مقاله ترانسفورماسيون گياه شابيزک Atropa belladonna توسط Agrobacterium rhizogense | WORD فایل word بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی | WORD فایل word بررسي قانون مجازات بدني حدي در قانون مجازات اسلامي 1392 در پرتو موازين حقوق بشر | WORD فایل word مقاله بهينه‌سازي طراحي جامع تصفيه‌خانه و شبکه جمع‌آوري فاضلاب خانگي با الگوريتم بهينه‌سازي جامعه مورچگان | WORD فایل word مقاله پيش‌بيني فصلي خشکسالي هواشناسي با استفاده از ماشين‌هاي بردار پشتيبان | WORD فایل word مقاله مقايسة صفات و خويش‌کاري‌ها‌ي سروش در شاهنامه با متون مزديسني | WORD فایل word بررسی رابط بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان | WORD فایل word مقاله Yield and chemical composition of "Piarom" Date-Palm Phoenix dactylifera as affected by nitrogen and phosphorus levels | WORD فایل word مقاله بررسي اثر محافظه‌کاري و رشد بر سوگيري نرخ بازده سرمايه‌گذاري در مقايسه با نرخ بازده داخلي | WORD فایل word مدل سازي و کنترل هوشمند ربات موازي صفحه اي کابلي | WORD فایل word شاخص هاي کارکنان کليدي مستعد فرماندهي و مديريت در ناجا | WORD فایل word بررسي تحول نظريه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن براي آينده | WORD فایل word بررسي کارايي سلول هاي خورشيدي حساس شده توسط نقاط کوانتومي کادميوم سولفيد در حضور الکتروليت پلي سولفيد | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبيدانلود فایل word مقاله قالب‌هاي معنايي «خوردن» ازمنظرِ معناشناسيِ قالبي فایلwordمقالهقالب‌هايمعنايي«خوردن»ازمنظرِمعناشناسيِقالبي