فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر | bookseries | 3426937

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر

فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر

بخشی از متن فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

تعداد صفحات :12

زمینه: آپوپتوز عضله ی اسکلتی نقش مهمی در بیماری های مرتبط با تخریب عملکرد بافتی مانند آتروفی عضلانی بازی می کند. برخی شواهد حاکی از آن است که تمرینات ورزشی ممکن است تعدادی از مسیرهای پیام رسانی مربوط به آپوپتوز را در عضله ی اسکلتی تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین, مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر برخی از شاخص های آپوپتوز عضله ی نعلی موش های صحرایی نر انجام گردید. روش کار: مطالعه حاضر در قالب یک طرح تجربی دو گروهی روی 20 سر موش صحرایی نر سه ماهه انجام گردید. آزمودنی ها به شکل تصادفی در دو گروه همگن تمرین و کنترل (هر گروه 10 سر) جایگزین شدند. گروه تمرین به مدت 12 هفته در برنامه ی تمرین هوازی شرکت کردند. جراحی آزمودنی ها 48 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرین انجام و بیان پروتئین های Bax, Bcl-2 و کاسپاز-3 عضله ی نعلی با استفاده از روش Real Time-PCR بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل در سطح معنی داری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین گروه کنترل و تمرین در بیان ژن و نسبت Baxبه تفاوت معنی داری وجود دارد. اما در بیان ژن Bax و کاسپاز-3 بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد 12 هفته تمرین هوازی تاثیر قابل توجهی بر افزایش پروتئین ضد آپوپتوز میتوکندریایی عضله ی نعلی دارد. با این حال و باتوجه به عدم تفاوت معنی دار پروتئین کاسپاز-3, اظهار نظر قطعی در مورد تاثیر تمرینات ورزشی بر شاخص های مربوط به آپوپتوز عضله ی اسکلتی, منوط به انجام مطالعات بیشتری می باشد.
کلید واژه: تمرین هوازی,عضله ی اسکلتی,آپوپتوز,کاسپاز 3

👇محصولات مشابه با فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر👇

فایل word دولت چگونه مي تواند از رشد مبتني بر نوآوري در بنگاه هاي بزرگ حمايت کند؟ | WORD فایل word اثرات درماني ترکيب گياهان Marrubium vulgare + Salvia officinalis + lippia citriodora بر روي تاکي زوئيت انگل توکسوپلاسما گوندي و تشخيص با روش MTT | WORD فایل word همگرايي توانمندي هاي علمي و فناورانه ي بازيگران مختلف در توسعه سيستم هاي توليدي پيچيده هوايي | WORD فایل word سنجش تعاملات و همکاري هاي فناورانه و دانشي با سازوکارها و ابزارهاي مدل تريپل هليکس (بررسي موردي: مقالات ISI نانوي ايران) | WORD فایل word ارزيابي اثرات اکسيزيون ناخنک بر اعوجاج رده هاي بالاي چشمي | WORD فایل word شناسايي عوامل تأثيرگذار در ناکامي شبکه همکاري هاي علمي و نوآوري: آسيب شناسي دفاتر نهاد ميانجي | WORD فایل word علل مرگ و ميردر مراجعين اورژانس مرکزآموزشي-درماني و تحقيقاتي امام رضا (ع) تبريز در سال 1393 | WORD فایل word تحليل فضايي سرريزهاي تکنولوژي در کشورهاي منتخب آسيايي | WORD فایل word توسعه گردشگري در شهر ميانه اندام خوي و تحليل چالش هاي پيش روي آن از ديدگاه جامعه محلي (مطالعه موردي: آرامگاه شمس تبريزي در خوي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word آموزش ویندوز هفت | WORD فایل word مقاله تاثیر خشكسالی در وضعیت گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مراتع آذربایجان غربی | WORD فایل word بررسي سير نوسازي و ?سازي در دوره قاجار در ?ران و تاثير سياست هاي اقتصادي و اجتماعي بر اين روند | WORD فایل word بررسي انواع سيستم هاي خورشيدي ترکيبي فتوولتاييک/حرارتي از نظر طراحي وعملکرد | WORD فایل word آموزش تخصصی تعمیرات کامپیوتر | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان آزادشهر | WORD فایل word بررسي سميت سلولي و ضدباکتريايي عصاره متانولي سير تخميري و غيرتخميري | WORD فایل word انجیل صوتی لوقا قسمت اول و دوم | WORD فایل word مطالعه و بررسي فرصت ها و چالش هاي فرا روي کاربران در شبکه هاي اجتماعي | WORD فایل word بررسي تاثير درصد استفاده ازساسوبيت در مقاومت کششي مخلوط هاي آسفالت گرم (WMA) | WORD فایل word مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان | WORD فایل word بررسي روش هاي مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ديوار هاي برشي بتن آرمه | WORD فایل word نقش مديريت دانش در خلق سازمان يادگيرنده | WORD فایل word آموزش سیم کشی خانه ھوشمند | WORD فایل word رابطه ويژگي هاي شخصيتي با اعتياد به کار کارکنان سرکلانتري چهارم فاتب | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نردانلود فایل word تاثير دوازده هفته تمرين هوازي بر برخي از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتي موش هاي صحرايي نر فایلwordتاثيردوازدههفتهتمرينهوازيبربرخيازشاخصهايآپوپتوزعضلهياسکلتيموشهايصحرايينر