فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان | bookseries | 3427169

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان

فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان

بخشی از متن فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

تعداد صفحات :14

مقدمه یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در جهان, عفونت دستگاه تنفسی است که در اثر حمله باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس به دستگاه تنفس فوقانی ایجاد می گردد. با توجه به تنوع ژنومی گونه ها و توکسین های سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری, تشخیص سریع باکتری به منظور کاهش انتقال و شیوع این پاتوژن در عفونت های بیمارستانی امری ضروری است. هدف از این مطالعه, بررسی فراوانی ژن tst و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس در عفونت دستگاه تنفسی می باشد. روش کار در این مطالعه که در پاییز-زمستان1394در بیمارستان های اصفهان انجام شد, 100 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از بیماران مبتلا به عفونت های تنفسی انتخاب و ژن tst با واکنش زنجیره ای پلیمراز و پرایمرهای اختصاصی در این جدایه ها تکثیر و از طریق ژل الکتروفورز بررسی گردید. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها با روش انتشار دیسک در مقابل 12 آنتی بیوتیک انجام گردید. نتایج در 14 مورد از 100 جدایه بررسی شده, ژن tst شناسایی شد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در این سویه ها مربوط به اگزاسیلین (100٪ ) و کمترین مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به وانکومایسین (3/14 %) بود. نتیجه گیری با توجه به تولید توکسین های مختلف در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و نیز با توجه به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری, تشخیص زود هنگام و درمان مناسب برای جلوگیری از پیشرفت بیماری ناشی از این باکتری امری ضروری است.
کلید واژه: استافیلوکوکوس اورئوس,ژن tst,عفونت های دستگاه تنفسی,الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی

👇محصولات مشابه با فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان👇

فایل word اثربخشي آموزش رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد( ACT) بردلزدگي و تعهد زناشويي زنان متأهل | WORD فایل word اثر زنجبيل و پروبيوتيک بر عملکرد، پاسخ ايمني همورال و جمعيت ميکروبي روده بلدرچين ژاپني | WORD فایل word بررسي ارتباط سطح هورمون انتي مولرين با ذخيره تخمدان در بيماران کانديد درمان هاي کمک باروري | WORD فایل word مقايسه ي اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد و گروه درماني شناختي-رفتاري بر نارضايتي از تصوير بدني و حساسيت بين فردي زنان داراي نارضايتي از تصوير بدني | WORD فایل word ميزان موفقيت احياي قلبي-ريوي و ارتباط آن با شيفت كاري پرسنل در اورژانس و بخش ها | WORD فایل word اثر منبع چربي جيره و اسانس مرزه خوزستاني بر عملکرد، اجزاي ليپيدي خون و پايداري اکسيداتيو گوشت درجوجه گوشتي تحت تنش گرمايي | WORD فایل word بررسي ايمونوهيستولوژيک بيانHER2 و P53 در مننژيوم و ارتباط آنها با درجه هيستولوژيک | WORD فایل word دلالت هاي دانش ضمني براي يادگيري و تدريس با تأکيد بر ديدگاه مايکل پولاني | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر حساسيت اضطرابي و تنظيم هيجان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسی موضوع تکفیری ها | WORD فایل word عنوان مقاله : ماشینکاری مدرن قطعات به روش فراصوتی | WORD فایل word بررسي رواناب سطحي و زيرسطحي دامنه هاي حوزه هاي آبخيز با خاک ماسه لومي، مطالعه موردي: حوزه آبخيز شهر استهبان | WORD فایل word بررسي اثر ضدسايشي نانوذرات مغناطيسي آهن اکسيد در روغن موتور چند درجه اي در مقايسه با روغن موتور معمولي | WORD فایل word استاندارد ASTM بخش Iron and steel products زیر مجموعه Coated steel products | WORD فایل word تحليل مفهوم غفلت از سالمندان ساکن در آسايشگاه هاي سالمندان با به کارگيري مدل سه مرحله اي هيبريد | WORD فایل word ارزيابي مؤلفه هاي کارآفريني در برنامه درسي تجربه شده دانشجويان دانشگاه کابل | WORD فایل word تحليل موانع اجراي فراگير نظام فني روستايي مطالعه موردي: دهستان بهمئي سرحدي غربي-شهرستان کهگيلويه | WORD فایل word بررسي تحليلي داستان عرفاني شير و نخچيران مثنوي بر اساس نظرية آلبرت اليس | WORD فایل word بررسي فقهي حقوقي ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمي | WORD فایل word واکاوي پداگوژي مبتني بر عمل و تعيين چهارچوب برنامه درسي آن در آموزش عالي | WORD فایل word تأثير سازوکارهاي حاکميت و راهبري سازماني بر نرخ مؤثر منابع مالياتي با توجه به نقش چرخه عمر و ميزان نقدشوندگي دارايي ها | WORD فایل word واسازي مفهوم «تفاوت هاي فردي دانش آموزان» و نقد آن از منظر رويکرد بازسازي | WORD فایل word راهبردهاي اقيانوس هاي رنگي، ديدگاه هاي قيمت گذاري و حسابداري مديريت راهبردي | WORD فایل word بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهاندانلود فایل word بررسي توزيع فراواني ژن tst و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت هاي دستگاه تنفسي در اصفهان فایلwordبررسيتوزيعفراوانيژنtstوتعيينالگويمقاومتآنتيبيوتيکيدرجدايههاياستافيلوکوکوساورئوسجداشدهازعفونتهايدستگاهتنفسيدراصفهان