فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان | bookseries | 3427563

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان

فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان

بخشی از متن فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات راهبردي سياست گذاري عمومي(مطالعات راهبردي جهاني شدن)

تعداد صفحات :29

ایران از جمله معدود کشورهایی است که در چشم انداز سیاسی و آرمانی خویش بدنبال تحقق سیاست های فرهنگی است. از این رو تاکید بر اجرای سیاست های فرهنگی ایرانی اسلامی و فقدان شاخص های فرهنگ سیاسی سبب شده تا نتوان به مقایسه و ارزیابی فرهنگ پذیری سیاسی در جامعه اقدام نمود. از این رو هدف این مقاله شناسایی و احصا شاخص های فرهنگ سیاسی ایران در بعد کلان و در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش ترکیبی کیو(کمی-کیفی) می باشد. جامعه آماری شامل 54 نفر از اساتید و صاحب نظران سیاسی دانشکده های علوم سیاسی دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران و البرز می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بوده و کاملاً غیر احتمالی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه محقق ساخت با گویه هایی بر گرفته از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های دلفی صاحب نظران تشکیل شده است. روایی پرسشنامه بصورت صوری و محتوایی مورد تایید و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد تاکید صاحب نظران قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل عاملی کیو انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد که با آرای اکثریت صاحب نظران می توان شاخص های مشارکت در انتخابات, تاکید بر ارزش های بومی و مذهبی و فلسفه انتظار و ظهور منجی را جز اولویت های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان مطرح نمود. این تحقیق می تواند گام کوچکی را در راستای تبیین الگوی فرهنگ سیاسی در ایران ایفا نماید.
کلید واژه: فرهنگ سیاسی,بعد کلان,مؤلفه,شاخص,روش کیو

👇محصولات مشابه با فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان👇

فایل word سياست گذاري جمهوري اسلامي ايران در بهره برداري بهينه از منابع انرژي تجديدپذير | WORD فایل word بررسي اثر برانگيزاننده ها ي خريد خيرخواهانه بر نگرش مشتريان به برندهاي خيرخواه و قصد خريد آن | WORD فایل word کاربرد مدل هاي رگرسيوني در تخمين دماهاي کاردينال جوانه زني بذر اکوتيپ هاي مختلف زيره سبز (Cuminum cyminum L. ) | WORD فایل word رشد واردات بنزين در ايران و سياست هاي کنترل آن | WORD فایل word تاثير ابعاد ارزشي برند لوکس، بر رفتار خريد مشتريان در صنعت ساختمان (مطالعه موردي شهر تهران) | WORD فایل word بررسي ميزان زنده ماني و اثرتيمارهاي متفاوت شکستن خواب فيزيکي بر جوانه زني بذر دو گونه درختي (نمدار و اقاقيا) | WORD فایل word تأثير پيري تسريع شده بر جوانه زني و ساير مولفه هاي جوانه زني بذر هاي حاصل از پرايمينگ گياه مادري در ارقام لوبياي چيتي | WORD فایل word مروري بر چالش هاي نظام ملي نوآوري ايران و ارائه ي سياست ها و راهکارهايي براي بهبود | WORD فایل word نظريه پردازي يادگيري بين سازماني قابليت هاي مديريت پروژه در کنسرسيوم هاي بين المللي صنعت نفت ايران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسي دوام ملات هاي حاوي پوزولان طبيعي تحت تاثير کربناسيون | WORD فایل word رويکرد برنامه ريزي ژنتيک در مديريت تلفيقي آب هاي سطحي و زيرزميني | WORD فایل word پروژه مهندسی نرم افزار سیستم مدیریت كتابخانه + تحلیل رشنال رز | WORD فایل word شبیه سازی فیلتر FIR به صورت کد نویسی در متلب | WORD فایل word ارزيابي طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي بر مبناي پتانسيل توسعه حوضه مبدا در حوضه سيروان کردستان | WORD فایل word عوامل حياتي موفقيت نوآوري در محصولات و سيستم هاي پيچيده (CoPS)؛ مطالعه موردي: پروژه بالگرد ملي سازمان صنايع هوايي | WORD فایل word معرفي موانع فني، مهندسي و تکنولوژيکي اجراي فراگير و الزام آور ساختمانهاي سبز توسط شهرداري تهران | WORD فایل word طرح توجیهی تولید دستمال كاغذی 105 ص | WORD فایل word مقاله بررسی تغییر اقلیم ارومیه طی پنجاه سال گذشته | WORD پاورپوینت قالب گیری بادی | WORD فایل word افزايش عملکرد و بهبود مقاومت به خزه زدگي و خوردگي پروانه شناور با اعمال پوشش هاي نوين | WORD فایل word حل تمرین کتاب مهندسی سیستم های ارتباطی پروکیس | WORD فایل word آزمون روش SFU در شبکه هاي آبرساني مطالعه موردي شبکه آب شرب دانشگاه اروميه | WORD فایل word پرسشنامه سرمایه اجتماعی | WORD فایل word شبيه سازي سه بعدي جريان داخلي در نازل چرخشي فشاري با ورودي هاي مارپيچ | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگاندانلود فایل word شاخص هاي فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران در بعد کلان از ديدگاه نخبگان فایلwordشاخصهايفرهنگسياسيجمهورياسلاميايراندربعدکلانازديدگاهنخبگان