فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني | bookseries | 3428879

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني

فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تازه هاي بيوتکنولوژي سلولي مولکولي

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: پلی مورفیسم های موجود در ژنFSHR درپاسخ تخمدان به هورمون تأثیر گذارند. لذا بررسی پلی مورفیسم مربوط به جایگاه 680 موجود در ژنFSHR در زنان تحت درمان با روش IVF(موفق یا ناموفق) امری مهم است. مواد و روش ها: از 31 زن نابارور دارای حداقل یک IVF ناموفق و30 زن دارای حداقل 1 بارداری موفق استخراج DNA به عمل آمد و سپس با استفاده از تکنیک های ( PCR ) و (Sequencing) برای پلی مورفیسم موجود در جایگاه 680 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: مقدار کل گنادوتروپین تزریق شده در زنان نابارور با ژنوتیپ Ser680 بیش تر از زنان نابارور با ژنوتیپAsn680 بود. تجزیه و تحلیل نشان داد پاسخ تخمدان به هورمون FSH در ژنوتیپ Ser680 در ژن FSHR ضعیف تر از ژنوتیپ Asn680 در زنان نابارور است. بحث: این مطالعه ارتباط معنی دار پلی مورفیسم ژن FSHR در موقعیت نوکلئوتید680 و درمان با هورمون FSH را نشان می دهد. نتیجه گیری: پلی مورفیسم Asn680Ser می تواند به عنوان نشان گر برای انتخاب افراد مستعد برای درمان با روش های IVF مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه: گیرنده هورمون (FSHR) FSH,هورمون FSH,پلی مورفیسم,IVF

👇محصولات مشابه با فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني👇

فایل word تاثير حضور آب، بنزيل الکل و درصد CNT بر روي خواص نانوکامپوزيت TiO2-CNT توليد شده به روش سل-ژل درجا | WORD فایل word جداسازي باکتري سودوموناس آئروژينوزاي مقاوم به مواد ضد ميکروبي داراي ژن qacE از محيط هاي بيمارستاني | WORD فایل word بررسي اثر حلال هاي اتانول، اتيلن گليکول و آب ديونيزه بر خواص ساختاري و نوري نانومواد هيبريدي نقره-اکسيدمس ساخته شده به روش مايکرويو-سولوترمال/هيدروترمال | WORD فایل word سنتز پودر هگزا آلومينات لانتانيم (LaMgAl11O19) به منظور پوشش دهي به روش پلاسما اسپري بر روي سوپر آلياژ پايه نيکل به عنوان پوشش سد حرارتي | WORD فایل word بررسي ارتباط چند شکلي تک نوکلئوتيدي A9194G واقع در اگزون 4 ژن Survivin با خطر ابتلا به سرطان معده | WORD فایل word بررسي وجود ژن هاي oqxB و oqxA(پمپoqxAB ) درکلبسيلا پنومونيه جدا شده از عفونت هاي مجاري ادراري و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن ها در شهر قم | WORD فایل word بدبيني سازماني پرستاران: مطالعه پديدارشناسي | WORD فایل word بازيابي ثبات: تجارب خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه | WORD فایل word منابع سازماني تاثيرگذار بر همکاري درون حرفه اي پرستاري: يک مطالعه کيفي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word برنامه تولید توابع هرمیت (HN(X با دو روش مختلف در متلب | WORD فایل word امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93 | WORD فایل word پروژه راهسازی فایل اتوکد | WORD فایل word پایش و ارزیابی شدت ، مدت و گستره خشکسالی اخیر استان آذربا یجان غربی بااستفاده از شاخصهای اقلیمی | WORD فایل word پرسشنامه سلامت اجتماعی | WORD فایل word بررسي عددي اثرات گرمايش لايه مرزي بر ضرايب آيروديناميکي ايرفويل گذر صوتي ARE2822 | WORD فایل word جایگاه آزمایشات پزشكی در اثبات جرم زنا | WORD فایل word کاربرد مدل شبکه عصبي مصنوعي در مديريت منابع آب زير زميني | WORD فایل word نقشه بخش های شهرستان یزد | WORD فایل word بسترها و پيامدهاي طلاق در شهر رشت: يک مطالعه کيفي | WORD فایل word پروژه بررسی خصوصیات كمی و كیفی ارقام پسته | WORD فایل word شبیه سازی سیستم هیبریدی بادی خورشیدی در نرم افزار سیمولینک متلب | WORD فایل word مباحثی از آیین دادرسی مدنی | WORD فایل word بهبود عملکرد تيغه هاي سازه هاي کنترل گرداب بر پتانسيل کاويتاسيون در سرريز نيلوفري | WORD فایل word طرح توجیهی نان فانتزی ظرفیت 900تن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايرانيدانلود فایل word بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم عملکردي ژن FSHR و ميزان ابتلا به ناباروري در زنان ايراني فایلwordبررسيارتباطبينپليمورفيسمعملکرديژنFSHRوميزانابتلابهناباروريدرزنانايراني