فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي | bookseries | 3428912

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي

فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي

بخشی از متن فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات کيفي در علوم سلامت

تعداد صفحات :13

مقدمه: برون سپاری, راهبردی کلیدی در جهت بهبود عملکرد و اصلاح نظام مالی بیمارستان است. هدف از انجام مطالعه حاضر, تعیین موانع اجرای برون سپاری در خدمات بیمارستان های آموزشی اهواز بود. روش: این پژوهش به روش کیفی و با هدف تحلیل موانع برون سپاری در خدمات بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1395 انجام شد. جامعه تحقیق را کارکنان و مدیران بیمارستانی و کارشناسان برون سپاری تشکیل دادند. 23 نفر از مدیران بیمارستان ها, کارشناسان امور قراردادها و کارکنان واحدهای برون سپاری شده در بیمارستان به عنوان نمونه به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. در نهایت, داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا (Content analysis) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: موانع برون سپاری در قالب 4 موضوع اصلی و 16 زیرموضوع استخراج و گزارش شد. موضوعات اصلی شامل (موانع قانونی), (موانع مالی), (موانع ساختاری-سازمانی) و (موانع اجرایی-مدیریتی) در بیمارستان ها در مسیر اجرای برون سپاری بود. مشارکت کنندگان, مواردی همچون (افزایش کیفیت خدمات), (تعدیدل سازمانی) و (افزایش سود) را از مزایای برون سپاری خدمات بیمارستانی عنوان کردند. نتیجه گیری: برون سپاری بیمارستان ها در هر چهار حیطه قانونی, مالی, مدیریتی و ساختاری با موانع جدی مواجه است. با شناسایی این موانع, می توان اجرای برون سپاری در بیمارستان ها را بهبود بخشید.
کلید واژه: بیمارستان ها,خدمات برون سپاری شده,قراردادها,مطالعه کیفی

👇محصولات مشابه با فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي👇

فایل word مداخله اي براي آسان سازي دوران گذار از زن و شوهري به پدر و مادري | WORD فایل word طراحي و آزمون الگويي از برخي پيشايندها و پيامدهاي معماري شغل در کارکنان شرکت ملي حفاري ايران | WORD فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي | WORD فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس | WORD فایل word تاثير سونيکيشن بر نيوزوم حاوي اسانس آويشن به منظور ايجاد شوينده زيستي-نانويي | WORD فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي | WORD فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور | WORD فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک | WORD فایل word ويژگي هاي روان سنجي و ساختار عاملي نسخه فارسي مقياس پنج عاملي رفتار تکانشي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word ارتقاءکيفيت آموزش در مدارس بر اساس نظريه انتخاب | WORD فایل word بررسي فعاليت آنتي اکسيداني اسانس پونه کوهي بر روغن مخصوص سرخ کردني | WORD فایل word بررسي تاثيرات سطح تخيل متاثر از دريا در کالبد معماري | WORD پاورپوینت جوشکاری و انواع آن‎ | WORD فایل word شناسايي و تحليل ريسک حوادث ناخواسته درفرآيند پاکسازي لوله تراشه بيماران وابسته به ونتيلاتور با استفاده از روش Bow-Tie | WORD فایل word بررسي اثربخشي درمان مبتىي بر قصه درماني گروهي بر اختلال اضطراب و مهارت اجتماعي | WORD فایل word استراتژی سه جانبه | WORD فایل word طرح کسب و کار | WORD فایل word ترجمه مقاله: بررسی جامع برنامه‌ریزی توسعه تولید و توسعه انتقال | WORD فایل word طرح توجیهی مركز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایكس وگاما | WORD فایل word بررسي تغيير دو پارامتر مساحت و حجم چاله آبشستگي اطراف پايه پل و صفحات مستغرق مستقر در قوس 180 درجه ناشي از همپوشاني کامل و تغيير جزيي در طول هم پوشاني | WORD فایل word بررسي بهبود خرابي رطوبتي در مخلوط هاي آسفالتي به روش انرژي آزاد سطحي | WORD فایل word طرح توجیهی تولید بیسكویت ساده ، میشكا و نان وشیرینی | WORD فایل word مجموعه کامل گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی | WORD فایل word بررسي عددي الگوي جريان و ميزان استهلاک انرژي حوضچه آرامش با شيب معکوس | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفيدانلود فایل word موانع اجراي برون سپاري در بيمارستان هاي آموزشي: يک مطالعه کيفي فایلwordموانعاجرايبرونسپاريدربيمارستانهايآموزشي:يکمطالعهکيفي