فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي | bookseries | 3428915

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي

فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي

بخشی از متن فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات کيفي در علوم سلامت

تعداد صفحات :17

مقدمه: آموزش جنسی, اقداماتی است که از دوران اولیه زندگی انسان و با هدف رشد متعادل و متناسب غریزه جنسی صورت می گیرد. پژوهش حاضر با هدف فهم چگونگی ارایه مسایل جنسی از جانب والدین به فرزندان و شناسایی چالش های تأثیرگذار بر آموزش مسایل جنسی انجام شد. روش: این مطالعه از نوع کیفی بود و در آن از تحلیل محتوا جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 25 نفر از والدین (پدر, مادر و یا هر دو) در مراکز مشاوره شهرستان رفسنجان جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: سه مضمون اصلی شامل (روش های آموزش مسایل جنسی), (چالش های موجود در تربیت جنسی از سوی والدین) و (چالش های محدودکننده و عوامل افزایش دهنده آموزش جنسی) استخراج گردید. مادران نقش اصلی را در آموزش مسایل جنسی ایفا می کردند. شرم و عدم اطمینان در همه والدین به خصوص در زمینه آموزش به پسران وجود داشت. بیشتر والدین از برنامه های آموزشی و یا منابع اطلاعاتی معتبر در این زمینه استقبال کردند. نتیجه گیری: با وجود این که والدین اصلی ترین منبع آموزش مسایل جنسی به فرزندان محسوب می شوند, اما در مورد نقش خود در این زمینه با چالش هایی روبه رو می باشند. ارایه برنامه های آموزشی توسط متخصصان برای والدین, منجر به افزایش مهارت و اطمینان والدین می شود.
کلید واژه: آموزش مسایل جنسی,والدین,فرزندان,پژوهش کیفی

👇محصولات مشابه با فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي👇

فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس | WORD فایل word تاثير سونيکيشن بر نيوزوم حاوي اسانس آويشن به منظور ايجاد شوينده زيستي-نانويي | WORD فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي | WORD فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور | WORD فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک | WORD فایل word ويژگي هاي روان سنجي و ساختار عاملي نسخه فارسي مقياس پنج عاملي رفتار تکانشي | WORD فایل word تجزيه زيستي هيدروکربن هاي آروماتيک و اليفاتيک سنگين توسط آسپرژيلوس کاليدوستوس | WORD فایل word ارزيابي بيماري زايي و پلي مورفيسم ژن omph پاستورلا مولتاسيدا | WORD فایل word پيامد کاربرد فن آوري تلفن هاي هوشمند در دانشجويان: تجربه چالش ها | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word فیلم آموزش کار با نرم افزار Camtasia | WORD فایل word کلش جوان | WORD فایل word دوره كارشناسی مهندسی خاكشناسی | WORD فایل word کتاب مکانیک خاک کرایگ - ویرایش هفتم | WORD فایل word برنامه ريزي بهينه براي روز بعد با در نظر گرفتن بازارايي شبکه ،منابع توليد پراکنده و پاسخگويي بار | WORD فایل word شکل گيري مشارکت مردمي در فضاهاي عمومي شهري با تاکيد برنقش پايداري اجتماعي | WORD فایل word آموزه هاي قرآني – ديني و آرمان شهر تمدن نوين اسلامي | WORD فایل word بهينه سازي منابع توليد پراکنده در ريزشبکه با استفاده از الگوريتم MRCGA | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان جیرفت | WORD فایل word ارزیابی و بررسی آمار سوانح برق | WORD فایل word ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع براي مدل دو حالته آب و هوايي با استفاده از روش سيستم پوياي مارکوف | WORD فایل word نفت | WORD فایل word جزوه آموزشی - امور مالی بیمه سینا | WORD فایل word بررسي کانتورهاي سرعت سه بعدي در قوس تند توام با گروه پايه با استفاده از SSIIM | WORD فایل word کنکور آزمایشی مهندسی برق 25 درصد سوم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفيدانلود فایل word چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان: يک مطالعه کيفي فایلwordچالشهايوالديندرآموزشجنسيبهفرزندان:يکمطالعهکيفي