فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس | bookseries | 3428916

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس

فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس

بخشی از متن فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دنياي ميکروب ها

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: اسینتوباکترها باکتری های گرم منفی و غیرتخمیری هستند که با عفونت های بیمارستانی در ارتباط هستند. این باکتری ها پاتوژن های فرصت طلب مهمی هستند که در صورت داشتن ژن متالوبتالاکتاماز (MBLs) به تعداد زیادی از آنتی بیوتیک ها مقاوم می باشند. این مطالعه با هدف تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز سویه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های بالینی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی-توصیفی بر روی 81 سویه اسینتوباکتر جمع آوری شده از نمونه های مختلف بالینی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام گرفت. برای تعیین هویت باکتری ها از کیت تشخیصی MicrogenTM GNA– ID System استفاده شد. به منظور ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها از روش کربی-بائر استفاده گردید. اندازه گیری MIC مروپنم با استفاده از نوار E-test و تولید MBLs با روش دیسک ترکیبی ایمی پنم-EDTA (روش CDST) صورت گرفت. به منظور شناسایی و مشخص کردن ژن های MBLs نوع IMP و VIM از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) استفاده شد. یافته ها: از مجموع 81 جدایه, تعداد 79 سویه (97. 54 درصد) به عنوان اسینتوباکتر بامانی, 1 سویه اسینتوباکتر لوفیی (1. 23 درصد) و 1 سویه اسینتوباکتر همولایتیکوس (1. 23 درصد) شناسایی شدند. گونه های اسینتوباکتر بیشترین مقاومت را نسبت به ایمی پنم و مروپنم (81. 50 درصد) و بیشترین حساسیت را نسبت به پلی میکسین B (96. 32 درصد) و کلیستین (95. 13 درصد) نشان دادند. با تعیین MIC به روش E-test تعداد 77. 82 درصد از سویه ها به مروپنم مقاوم بودند. از طریق تست CDST مشخص شد که 76. 51 درصد از جدایه ها MBL هستند. تعداد 13 جدایه (16 درصد) حاوی ژن blaIMP بودند. در حالی که هیچ جدایه ای ژن blaVIM را نداشت. نتیجه گیری: انتشار سویه های اسینتوباکتر تولید کننده متالوبتالاکتاماز نگران کننده است. به منظور کاهش و کنترل عفونت های اسینتوباکتر اجرای اقدامات نظارتی و تجویز مناسب آنتی بیوتیک ها ضروری است.
کلید واژه: اسیتنوباکتر بامانی,متالوبتالاکتاماز,ایمی پنم,مروپنم,ژن blaIMP,ژن blaVIM

👇محصولات مشابه با فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس👇

فایل word تاثير سونيکيشن بر نيوزوم حاوي اسانس آويشن به منظور ايجاد شوينده زيستي-نانويي | WORD فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي | WORD فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور | WORD فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک | WORD فایل word ويژگي هاي روان سنجي و ساختار عاملي نسخه فارسي مقياس پنج عاملي رفتار تکانشي | WORD فایل word تجزيه زيستي هيدروکربن هاي آروماتيک و اليفاتيک سنگين توسط آسپرژيلوس کاليدوستوس | WORD فایل word ارزيابي بيماري زايي و پلي مورفيسم ژن omph پاستورلا مولتاسيدا | WORD فایل word پيامد کاربرد فن آوري تلفن هاي هوشمند در دانشجويان: تجربه چالش ها | WORD فایل word تأثير آموزش مهارت هاي فردي-اجتماعي بر خودباوري و مخاطره پذيري دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word تحقیق کنترل کیفیت در کارخانه فریکو | WORD فایل word بررسي آزمايشگاهي رويه بتني با رويکرد توسعه پايدار | WORD فایل word برآورد ميزان کاهش مصرف انرژي در تصفيه خانه هاي صنعتي و شهري با استفاده از تکنولوژي فتوکاتاليست و برآبرد اقتصادي | WORD فایل word مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات و معادن، مطالعه موردی: کارخانه طلای تکاب و اردبیل | WORD فایل word تحليل تنش در ورق هاي نازک متوازي الاضلاع ساخته شده از مواد مدرج تابعي بر بستر پسترناک تحت شرايط مرزي مختلف | WORD فایل word بررسي سلامت و عوامل اجتماعي تعيين کننده آن | WORD فایل word پروژه آمار جامعه نمرات درس کلاس دوم ریاضی و تجربی | WORD فایل word بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران | WORD فایل word بررسي نمک زدايي آب با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير | WORD فایل word بررسي اقتصادي اثر افزايش مقاومت بتن در ساختمان هاي بتني با شکل پذيري ويژه | WORD فایل word الگوریتم BP | WORD فایل word گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن | WORD فایل word طراحي و ساخت مجموعه کلکتور خورشيدي سهموي و راکتور/رسيور براي توليد هيدروژن از متانول | WORD فایل word بررسی پارامترهای طراحی كوره | WORD فایل word تحليل ارتعاشات محوري و جانبي رشته حفاري دکل هاي نفتي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباسدانلود فایل word تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه هاي اسينتوباکتر جداسازي شده از نمونه هاي باليني در بندرعباس فایلwordتعيينالگويمقاومتآنتيبيوتيکيوفراوانيژنهايمتالوبتالاکتامازblaIMPوblaVIMدرگونههاياسينتوباکترجداسازيشدهازنمونههايبالينيدربندرعباس