فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي | bookseries | 3428918

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي

فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي

بخشی از متن فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات کيفي در علوم سلامت

تعداد صفحات :16

مقدمه: فعالیت جنسی بخش مهمی از رفتار انسان می باشد که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات هورمونی, جسمانی و روانی دوران بارداری قرار گیرد و شناسایی این عوامل توسط همسران, به ارتقای کیفیت ارتباط آن ها در این دوره مهم کمک می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر, شناسایی علل ایجاد مشکلات جنسی زنان باردار بود. روش: این مطالعه به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. مشارکت کنندگان را 13 زن باردار تشکیل دادند که اطلاعات آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و داده ها به روش Colaizzi مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل شده در 108 کد اولیه, 8 زیرمضمون و 4 مضمون اصلی شامل (مشکلات فردی), (مشکل ارتباط با همسر), (مشکلات مربوط به جنین) و (مشکل ارتباط با خانواده ها) طبقه بندی گردید. نتیجه گیری: عوامل مختلف فردی و بین فردی در ایجاد مشکلات جنسی در دوره بارداری تأثیر دارد. با توجه به این که رضایت همسران در همه مراحل زندگی سرلوحه بهداشت قرار دارد و قسمت اعظم بعد عاطفی برای زنان از طریق این رابطه به دست می آید, آگاهی از تغییرات دوران بارداری می تواند به افزایش رضایتمندی زناشویی کمک کند که این آگاهی از طریق آموزش ویژگی ها و تغییرات دوره بارداری زیر نظر متخصصان حاصل می گردد. همچنین, مشکل در روابط جنسی می تواند نشانه مشکلات دیگری در پیوند زناشویی باشد. بنابراین, در کنار آموزش های مناسب, باید برای برخی از زوجین جلسات مشاوره در نظر گرفته شود.
کلید واژه: سلامت جنسی,زنان باردار,مطالعه کیفی

👇محصولات مشابه با فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي👇

فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور | WORD فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک | WORD فایل word ويژگي هاي روان سنجي و ساختار عاملي نسخه فارسي مقياس پنج عاملي رفتار تکانشي | WORD فایل word تجزيه زيستي هيدروکربن هاي آروماتيک و اليفاتيک سنگين توسط آسپرژيلوس کاليدوستوس | WORD فایل word ارزيابي بيماري زايي و پلي مورفيسم ژن omph پاستورلا مولتاسيدا | WORD فایل word پيامد کاربرد فن آوري تلفن هاي هوشمند در دانشجويان: تجربه چالش ها | WORD فایل word تأثير آموزش مهارت هاي فردي-اجتماعي بر خودباوري و مخاطره پذيري دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه | WORD فایل word انواع نيروهاي انگيزشي و نقش آنها در ايجاد رواني در تکلم به زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي | WORD فایل word ادراک مشاوران از مؤلفه هاي مهارتي شايستگي مشاوران: يک مطالعه کيفي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word آموزش جامع نرم افزار GAMS | WORD فایل word کنترل کامل وای فای و شبکه (یه سربه این صفحه بزنیدضررنخواهیدکرد!) | WORD فایل word خلق سازمانهای عملکرد محور با رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد | WORD فایل word مطالعه نوع و ميزان خرابي موتور ديزل دريايي بر اساس پايش وضعيت روغن | WORD فایل word سمینار تئوری تکنولوژی نیمه هادی ها (ساخت ماسفت mosfet) | WORD فایل word معماری شهرنشینی در یک کلان شهر | WORD فایل word بانک ایمیل اصلی و کامل سایت که شامل بیش از 2 میلیون ایمیل فعال ایرانی . | WORD فایل word پروژه مطالبه وجه چک | WORD فایل word مجموعه شماره 2 نمونه های آماده طرح توجیهی | WORD فایل word بررسي دقت ضريب زبري مانينگ در تخمين رابطه دبي اشل بر مبناي خطوط همتراز سرعت | WORD فایل word طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه | WORD فایل word بکارگيري بازياب ديناميکي ولتاژ بين خطي به منظور بهبود کيفيت توان در ريزشبکه ها | WORD فایل word روایات پیرامون زنان و ازدواج | WORD فایل word بررسي عملکرد دسته موتور در يک موتور برون نصب دريايي قسمت دوم: مدلسازي ديناميکي و تحليل فرکانسي | WORD فایل word سبک زندگی اسلامی | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسيدانلود فایل word تجربيات زنان باردار از ارتباط جنسي در دوران بارداري: يک تحقيق پديدارشناسي فایلwordتجربياتزنانباردارازارتباطجنسيدردورانبارداري:يکتحقيقپديدارشناسي