فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور | bookseries | 3428919

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور

فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور

بخشی از متن فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دنياي ميکروب ها

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: باکتری های نمک دوست نسبی منابع بسیار خوبی برای تولید آنزیم هایی هستند که نه تنها در برابر غلظت های مختلف نمک پایدارند, بلکه دارای فعالیت بهینه در محدوده وسیعی از pH و دما هستند. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های نمک دوست نسبی تولید کننده پروتئاز از خاک های شور استان البرز انجام شد. مواد و روش ها: غربالگری باکتری های نمک دوست تولید کننده پروتئاز با استفاده از محیط اسکیم میلک آگار دارای 5 درصد نمک انجام شد. فعالیت آنزیمی با روش رنگ سنجی ارزیابی شد و اثر عوامل مختلف مانند دما, pH و غلظت های مختلف نمک بر فعالیت آنزیمی بررسی گردید. همچنین شناسایی سویه با روش های بیوشیمیایی و روش های مولکولی صورت گرفت. یافته ها: در مجموع 11 سویه نمک دوست با فعالیت پروتئولیتیکی جدا شد. از این میان سویه B8 با بزرگ ترین هاله پروتئولیز و میزان فعالیت U/mL 3. 2 برای مطالعات بیشتر انتخاب گردید. این آنزیم فعالیت بهینه را در دمای 40 درجه سلیسیوس, 7. 5 pH و غلظت 0. 5-0 مولار نمک نشان داد. اگرچه در غلظت های بالاتر نمک (تا 4 مولار) فعالیت همچنان باقی می ماند. آنزیم در محدوده وسیعی از pH فعال بود و در 9. 5 pH, حدود 60 درصد فعالیت آنزیم حفظ می شد. آنالیز فیلوژنتیکی بر مبنای توالی 16S rRNA نشان داد که سویه متعلق به جنس هالوموناس است. این سویه با نام Halomonas sp. strain HM_NG2 در بانک ژن ثبت گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پروتئاز تولید شده توسط سویه جدا شده در این تحقیق به دلیل پایداری حرارتی نسبی و ویژگی هالوآلکالوفیلی می تواند کاندید مناسبی برای کاربردهای زیست فناوری باشد.
کلید واژه: پروتئاز,سنجش آنزیمی,هالوموناس

👇محصولات مشابه با فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور👇

فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک | WORD فایل word ويژگي هاي روان سنجي و ساختار عاملي نسخه فارسي مقياس پنج عاملي رفتار تکانشي | WORD فایل word تجزيه زيستي هيدروکربن هاي آروماتيک و اليفاتيک سنگين توسط آسپرژيلوس کاليدوستوس | WORD فایل word ارزيابي بيماري زايي و پلي مورفيسم ژن omph پاستورلا مولتاسيدا | WORD فایل word پيامد کاربرد فن آوري تلفن هاي هوشمند در دانشجويان: تجربه چالش ها | WORD فایل word تأثير آموزش مهارت هاي فردي-اجتماعي بر خودباوري و مخاطره پذيري دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه | WORD فایل word انواع نيروهاي انگيزشي و نقش آنها در ايجاد رواني در تکلم به زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي | WORD فایل word ادراک مشاوران از مؤلفه هاي مهارتي شايستگي مشاوران: يک مطالعه کيفي | WORD فایل word تبيين عدم تمايل کارتن خوابان شهر تهران در استفاده از گرمخانه هاي شهرداري: يک مطالعه کيفي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word کتاب بیماریهای شایع کودکان | WORD فایل word راهنمای عملی کسب ثروت، عشق و سلامتی | WORD فایل word طراحی تیر کامپوزیت به روش حدی مطابق ویرایش جدید مقررات ملی + دفترچه محاسبات | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان ماکو | WORD فایل word کاراموزی دفتر فرهنگ دانشگاه | WORD فایل word Molecular Markers In biotechnology | WORD فایل word بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان | WORD فایل word طراحي و شبيه سازي عددي مکانيکي سيالاتي و زير دريايي تفريحي کاوشگري | WORD فایل word الگوریتم زمانبندی SJF پروژه آزمایشگاه سیستم عامل ویژه پیام نوریها | WORD فایل word ارزيابي کمي و بهينه سازي پارامترهاي اثرگذار بر خواص مکانيکي و ريولوژيکي بتن هاي قليا فعال سرباره اي | WORD فایل word نقشه بخش های شهرستان بندرعباس | WORD فایل word کتاب امواج و ناپایداری پلاسما Plasma Waves ,2nd Edition | WORD فایل word بررسی موضوع وهابیت | WORD فایل word کنترل بار فرکانس مبتني بر الگوريتم ALO در يک سيستم قدرت بهم پيوسته هوشمند شامل توربين بادي و خودوري برقي | WORD فایل word بررسی عقد مزارعه و مساقات در حقوق ایران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شوردانلود فایل word جداسازي و شناسايي باکتري هاي نمک دوست نسبي توليد کننده پروتئاز از خاک هاي شور فایلwordجداسازيوشناساييباکتريهاينمکدوستنسبيتوليدکنندهپروتئازازخاکهايشور