فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک | bookseries | 3428920

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک

فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک

بخشی از متن فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دنياي ميکروب ها

تعداد صفحات :17

سابقه و هدف: ارائه راهکارهای سودمند و طرح ها ی هدفمند به دلیل کمبود منابع آب به منظور مصرف بهینه منابع آب و نیز ایجاد کیفیت مطلوب پساب ها ضروری است. این مطالعه با هدف ارزیابی حذف نیتروژن آمونیومی و ارتوفسفات از پساب شهری با استفاده از دو گونه ریزجلبک انجام شد. مواد و روش ها: در ابتدا سلول های کشت شده ریز جلبک های کلرلا و اووسیستس با محلول سدیم آلژینات 4 درصد مخلوط شدند. مخلوط حاصل به محلول کلسیم کلراید اضافه شد تا گویچه های از جنس آلژینات که حاوی سلول های ریز جلبک می باشد تشکیل شود. برای اندازه گیری رشد سلولی از روش شمارش با لام نئوبار استفاده شد. میزان حذف نیتروژن و ارتوفسفات از پساب به ترتیب با استفاده از روش جذب نوری با واکنش با معرف های نسلر و آرمسترانگ انجام گردید. یافته ها: گونه اووسیستیس پس از گذشت 14 روز از تیمار حدود 65. 2 درصد از نیتروژن آمونیومی محیط را حذف نمود. بازده کلی حذف ارتوفسفات نیز 69 درصد بود. در تیمار ریز جلبک کلرلا تا روز چهارم حذف نیتروژن آمونیومی 74. 3 درصد و در روز هفتم 100 به درصد رسید. بازده کلی حذف ارتوفسفات نیز 62. 27 درصد بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در شرایط طراحی شده جلبک کلرلا توانایی مناسبی در حذف نیتروژن و فسفر از پساب را دارد.
کلید واژه: کلرلا,اووسیتیس,پساب,نیتروژن آمونیومی,ارتوفسفات

👇محصولات مشابه با فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک👇

فایل word ويژگي هاي روان سنجي و ساختار عاملي نسخه فارسي مقياس پنج عاملي رفتار تکانشي | WORD فایل word تجزيه زيستي هيدروکربن هاي آروماتيک و اليفاتيک سنگين توسط آسپرژيلوس کاليدوستوس | WORD فایل word ارزيابي بيماري زايي و پلي مورفيسم ژن omph پاستورلا مولتاسيدا | WORD فایل word پيامد کاربرد فن آوري تلفن هاي هوشمند در دانشجويان: تجربه چالش ها | WORD فایل word تأثير آموزش مهارت هاي فردي-اجتماعي بر خودباوري و مخاطره پذيري دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه | WORD فایل word انواع نيروهاي انگيزشي و نقش آنها در ايجاد رواني در تکلم به زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي | WORD فایل word ادراک مشاوران از مؤلفه هاي مهارتي شايستگي مشاوران: يک مطالعه کيفي | WORD فایل word تبيين عدم تمايل کارتن خوابان شهر تهران در استفاده از گرمخانه هاي شهرداري: يک مطالعه کيفي | WORD فایل word تجربيات کادر پزشکي و دندان پزشکي در خصوص اطلاع تشخيص بدخيمي هاي سر و گردن به بيماران و بستگان آن ها: يک مطالعه کيفي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word نقشه ی بخش های شهرستان منوجان | WORD فایل word امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93 | WORD فایل word شعر کارت عقد و عروسی | WORD فایل word حل ارتعاشات غیرخطی عرضی تیر دوسر مفصل با فرض تغییر مكان های بزرگ بوسیله ی روش تحلیلی هوموتوپی | WORD فایل word آموزش جامع اتوکد | WORD فایل word جامع ترین پروژه انتخاب واحد دانشگاه با ASP.NET | WORD فایل word مقاله مجریان مدیریت دانش در سازمانهای پیشرو | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان دره شهر | WORD فایل word نقشه اجرایی پل ماکارونی_2 | WORD فایل word مجموعه 50 قالب سیستم وبلاگ دهی رزبلاگ | WORD فایل word حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان شهرکرد | WORD فایل word بررسي اثر تخصص موسسه حسابرسي بر انتخاب يک حسابرس توسط شرکت اصلي و شرکت هاي فرعي گروه | WORD فایل word بررسي اثرات زيست محيطي استفاده از سلول هاي فتوولتاييک با استفاده از روش چرخه عمر | WORD فایل word طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبکدانلود فایل word حذف نيتروژن آمونيومي و ارتوفسفات از پساب شهري با استفاده از سلول هاي تثبيت شده ريزجلبک فایلwordحذفنيتروژنآمونيوميوارتوفسفاتازپسابشهريبااستفادهازسلولهايتثبيتشدهريزجلبک