فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) | bookseries | 3429764

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ)

فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ)

بخشی از متن فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفدهمين کنفرانس هيدروليک ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

فرسایش و رسوب گذاری, فرآیندی است که به از دست رفتن خاکهای حاصلخیز حوزه های آبخیز و همچنین ایجاد خسارات جبرانناپذیر به پروژه های عمرانی از جمله انباشته شدن رسوبات در پشت سدها و کاهش حجم مفید آنها, تخریب سازه ها و غیره منجر میشود. لذا برآورد حجم و مقدار نزدیک به واقعیت رسوبات حمل شده در پروژه های آبی, آبخیزداری و بهره برداری از منابع آب مورد نیاز است. در پژوهش حاضر از روش های منحنی سنجه رسوب و فایو در برآورد بار رسوب معلق ایستگاه هیدرومتری تلهزنگ, واقع بر روی رودخانه دز استفاده شد و نتایج با نتایج روش برنامه ریزی بیان ژن, مقایسه گردید. در این مطالعه, از اطلاعات دبی جریان, دبی رسوب و ارتفاع باران متناظر, مربوط به سالهای 1370-95 استفاده شد. 80 درصد داده ها برای بخش آموزش و 20 درصد برای بخش آزمون در نظر گرفته شدند. در روش GEP دو سناریو تعریف شد. نخست, تنها از اطلاعات دبی جریان و دبی رسوب و بدون تاثیر بارش و در سناریوی دوم, علاوه بر دو پارامتر دبی جریان و دبی رسوب از ارتفاع باران نیز در پیش بینی رسوب معلق استفاده شد. در نهایت, نتایج نشان داد روشهای منحنی سنجه رسوب و فایو, با ضرایب همبستگی برابر با 0/81 و 0/80 در بخش آزمون از دقت قابل قبولی برخورددارند اما در مقایسه با روش GEP در هر دو سناریو عملکرد پایینی داشته و برتری با روش GEP بوده و ضرایب همبستگی این روش در بخش آزمون برای سناریوی اول 0/90 و برای سناریوی دوم 0/92 بهدست آمد که با برتری مدل GEP در سناریوی دوم همراه است.

👇محصولات مشابه با فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ)👇

فایل word نقش الگوهاي همديد فشار تراز دريا در رخداد بارشهاي سنگين شهرستان اردبيل به منظور مديريت ريسک سيلاب | WORD فایل word نگاهي به مسايل و مشکلات هيدروليکي انهار سنتي منشعب از رودخانه زاينده رود | WORD فایل word واکاوي روند بارش و گازهاي گلخانه اي اتمسفر با آزمون ناپارامتري من- کندال (مطالعه موردي: ايستگاه هاي سينوپتيک منتخب استان اردبيل) | WORD فایل word واکاوي سازه هاي مختلف کنترل دبي و انتخاب گزينه بهينه متناسب با شرايط حوضه رودخانه زاينده رود | WORD فایل word هيدروليک جريان گذرا در خطوط لوله ويسکوالاستيک | WORD فایل word هيدروليک سرريز- دريچه کنگره اي مستطيلي در موقعيت هاي مختلف دريچه | WORD فایل word آناليز فني و اقتصادي مدل سازي نيروگاه پيل سوختيpemfc پليمري و سيکل ترکيبي و بررسي وضعيت کيفيت توان نيروگاه پيل سوختي آزمايشگاهي | WORD فایل word اتصال اقتصادي و با بهره وري بالا سيستم هاي انرژي تجديدپذير به شبکه قدرت با استفاده از کنترل کننده يکپارچه پخش بارUPFC | WORD فایل word ارايه روش کارآمد براي مديريت شارژ خودروهاي الکتريکي به منظور افزايش قابليت اطمينان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word تاثير فرايند اشعه دهي بر ويژگي هاي کيفي مواد غذايي | WORD فایل word تحقیق زیست پذیری و طول عمر دانه ها | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان رشت خوار | WORD فایل word تحليل طرح هاي ارايه شده در راستاي شکل گيري شهرهاي پايدار | WORD فایل word بررسي گزاره هاي اخلاقي در داستان سيندرلا | WORD پاورپوینت فناوری ADSL | WORD فایل word کلید سؤالات آزمون وکالت سال 1393(اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) | WORD فایل word خلیج فارس من | WORD پاورپوینت مبلمان شهری | WORD فایل word تاثير باقيمانده نيترات و نيتريت در فرآورده هاي گوشتي عرضه شده در استان آذربايجان شرقي در سال 1395 | WORD فایل word پیاده‌سازی تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای اجزای انتقال با استفاده از الگوریتم ازدحام ذ | WORD فایل word مروري برخانه هاي هوشمند در اينترنت اشيا | WORD فایل word مقاله تحلیلی بر وضعیت رفتار های فرهنگی در نواحی روستایی کشور(درس روستا) | WORD فایل word ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی | WORD فایل word نقشه ی بخش های شهرستان ماه نشان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ)دانلود فایل word مقايسه ي روش هاي متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ي دز با روش برنامه ريزي بيان ژن (مطالعه ي موردي ايستگاه تله زنگ) فایلwordمقايسهيروشهايمتداولبرآوردباررسوبمعلقرودخانهيدزباروشبرنامهريزيبيانژن(مطالعهيمورديايستگاهتلهزنگ)