فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده | bookseries | 3683175

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

بخشی از متن فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده :

چکیده:
امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود, مفهوم سازمان یادگیرنده می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی پیچیدگی وتغییرات محیطی بالا باشد, سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..
(سازمان یادگیرنده) در طول زمان می‌آموزد, تغییر می‌کند و عملکردش را متحول می‌سازد. (سازمان یادگیرنده) سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی, 1378-ص3)
برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شکل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی که در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ, 1380- ص135-164)
در تحقیق حاضر, حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود, دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران, نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی,درصد, جداول, نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران, رشته تحصیلی, مدرک تحصیلی, سابقه خدمت و ... نتایج زیر به دست آمد.
1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.
2- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.
3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.
4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است.
فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
تعریف و بیان مسأله 2
اهمیت مسأله 5
هدف تحقیق 9
سوالات تحقیق 9
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
فصل دوم: ادبیات تحقیق 14
بخش اول: پیشینه نظری تحقیق 18
سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت 18
سابقه سازمان یادگیرنده 21
تئوری یادگیری سازمانی 24
تعاریفی از یادگیری سازمانی 25
سازمان یادگیرنده 28
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 34
نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 37
اصول سازمان‌های فراگیر از نظر (پیترسنج) 40
تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی 54
بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر 58
چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟ 60
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده 66
سازمان یادگیرنده در آینده 69
راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده 70
راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده 75
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده 76
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس) 78
مدارس یادگیرنده 80
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده 89
مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی 96
بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق 99
نتیجه‌گیری 114
فصل سوم: روش تحقیق 118
روش تحقیق 119
جامعه آماری 120
نمونه و روش نمونه‌گیری 120
روش جمع‌آوری اطلاعات 121
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 122
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها 123
اطلاعات توصیفی گروه نمونه 124
جمع‌بندی 131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 132
بحث و نتیجه‌گیری 133
محدودیت‌های پژوهشی 134
فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده
فهرست منابع 137
ضمائم 142این فایل به همراه چکیده, فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده
فهرست مطالب, متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:150

👇محصولات مشابه با فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده👇

فایل word مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر | WORD فایل word ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه | WORD فایل word مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر | WORD فایل word گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری و طراحی صفحات وب | WORD فایل word اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی | WORD فایل word احداث باغ در اراضی شیبدار | WORD فایل word اختلالات فیزیولوژیک در میوه مرکبات | WORD فایل word آداب حج از دیدگاه قران | WORD فایل word ادبیات شفاهی کودکانه ( عامیانه ) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word کنترل بهینه زمانی بازوهای مکانیکی با درجات آزادی اضافه همراه با اعمال گشتاور محدود | WORD فایل word رسم نمودارجریان داده DFD و نمودار گذار حالت STD برای فروشگاه اینترنتی به صورت فارسی فقط 4000 تومان | WORD فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو | WORD فایل word بهینه سازی دو هدفی پوستههای قطاع استوانهای كامپوزیتی دارای تقویتكنندههای طولی و حلقوی بكمكالگوریتم ژ | WORD فایل word نقشه ی جهت شیب شهرستان نطنز | WORD فایل word گزارش کارآموزی شرکت مهندسی نواوران متفکر نسل پارس | WORD فایل word امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93 | WORD فایل word استانداردهای ACI سری 13-20% تخفیف ویژه تا نوروز | WORD فایل word طرح کسب و کار | WORD فایل word جزوه آموزش برنامه نویسی ++C | WORD فایل word نقشه بخش های شهرستان شفت | WORD فایل word رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان | WORD فایل word نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور | WORD فایل word طرح توجیهی تولید حوله | WORD فایل word آرایه های کنکوری | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرندهدانلود فایل word مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده فایلwordمقایسهدبیرستانهایدخترانهازنظرمیزانبرخورداریازویژگی‌هایسازمانیادگیرنده