فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران | bookseries | 3684832

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران

فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران :فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:20

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران از دیدگاه دبیران و دانش آموزان در سال تحصیلی 88- 89, با جامعه آماری 2175 دانش آموز و 86 نفر دبیر که به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای با پایایی 87/0 آلفای کرونباخ بر روی 261 نفر شامل (175 نفر دانش‌ آموز مردودی و 86 نفر دبیر) که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند, انجام گردید. عوامل آموزشی شامل روش تدریس, روش ارزشیابی, ویژگی های کتاب های درسی, عوامل سازمانی مدرسه بوده است. داده های پژوهش با دو آزمون t تک متغیره و t دو گروه مستقل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل حاکی از آن بود که از نظر دبیران و دانش آموزان سال اول متوسطه عواملی مانند روش تدریس, نحوه ارزشیابی, ویژگی های کتاب های درسی و عوامل سازمانی مدرسه در افت تحصیلی دانش آموزان مؤثرند, که در این میان بین دیدگاه دبیران و دانش آموزان در زمینه عوامل آموزشی تفاوت وجود دارد.

مقـــدمه

علل و عوامل افت تحصیلی را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

پیشینه پژوهش

سؤال های پژوهشی

روش شناسی پژوهش

یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری


👇محصولات مشابه با فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران👇

فایل word بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر | WORD فایل word نمونه سوال احکام ثلث 2 حوزه علمیه | WORD فایل word فایل لیزر جا دستمال كاغذی چوبی فایل كورال دراو | WORD فایل word فایل لیزر سطل چوبی با كورل دراو | WORD فایل word فایل لیزر طراحی جعبه اژدها با كورل دراو | WORD فایل word طراحی فایل لیزر جاعودی ستاره ای با كورل دراو | WORD فایل word تحقیق بازهای شیف و انواع آن | WORD فایل word تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره ی قاجار در شهرستان رفسنجان | WORD فایل word تحقیق کنترل کیفیت در کارخانه فریکو | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word گزارش کارورزی امور آب و فاضلاب | WORD فایل word پروژه مدرنیته وتجدد در ایران معاصر | WORD فایل word اصول تغذیه ورزشی (شنا) | WORD پاورپوینت گزارش گری مالی میان دوره ای | WORD فایل word مسئولیت سازمانی اجتماعی و اجتناب از مالیات: نظر و انعکاس-مقال 2013 حسابداری | WORD فایل word مجموعه کارهای دوره ای رشته حقوق | WORD فایل word کاراموزی صنایع معدن | WORD فایل word ترجمه مقاله کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار | WORD فایل word آموزش مثبت اندیشی و هیپنوتیزم | WORD فایل word پروژه آسیب شناسی اجتماعی | WORD فایل word نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی) | WORD فایل word آیین حکومتداری از دیدگاه امام علی | WORD فایل word برنامه تشخیص نمای کلی (لبه) تصاویر IR در نرم افزار متلب | WORD فایل word کتاب 40 تکنیکی که هر مشاور باید بداند - ویرایش دوم (2015) | WORD فایل word کتاب طراحی الگوریتم ها (با شبه کدهای ++C) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسراندانلود فایل word بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران فایلwordبررسیتاثیرعواملآموزشیبرافتتحصیلیدانشآموزانسالاولمتوسطهپسران