فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو | bookseries | 3685728

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو

فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو

بخشی از متن فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو :

پایان نامهفایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو

چکیده
قبل از پرداختن به طراحی شبکه, درمورد تجهیزات سیسکوای که نیاز است برای زیربنای‌شبکه استفاده‌شود باید تصمیم‌گیری کرد. خصیصه‌های سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها, تفاوت موجود بین آن‌ها, زمان مناسب استفاده هریک در زیربنای شبکه, مدل‌های مختلف آن‌ها و تکنولوژی‌های متنوع موجود برای WANها و LAN ها مفاهیم اولیه‌ای هستند که آگاهی از آن‌ها درابتدای کار مورد نیاز است.
طراحی زیربنا از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید یکی از دشوارترین قسمت‌های شبکه‌بندی باشد چرا که به تسلط زیادی نیازدارد. طراحی شبکه باید به گونه‌ای باشد که بتوان در آینده هنگام مواجه با نیازهای جدید آن را گسترش‌داد و این کار به تقبل هزینه‌های سنگین منجر نشود. با برنامه‌ریزی درست و پیش‌بینی کافی, شبکه طراحی‌شده باید پایداری و کارایی مناسبی فراهم‌آورد.
پس از فراگیری مفاهیم موردنیاز, بررسی مشکلات احتمالی و نحوه برخورد با آن‌ها به طراحی یک نمونه موردی می‌پردازیم. سعی‌شده مطالعه‌موردی تا حد ممکن کوچک نگه‌داشته شود تاشبیه‌‌ساز بتواند آن را بدون خطا شبیه‌سازی‌کند زیرا برای شبکه‌های بزرگ ممکن است خطاداشته‌باشد.

کلمات کلیدی: تجهیزات‌سیسکو- زیربنای شبکه- طراحی قابل گسترش

فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو
فهرست مطالب (خلاصه)
1- مقدمه
2- سخت‌افزار سیسکو و مبانی IOS
2-1- مقدمه
2-2- مبانی شبکه‌ها: تفاوت بین مسیریاب‌ها و سوئیچ‌ها
2-3- نگاه اجمالی به سوئیچ‌ها و کاربردهای آن‌
2-4- نگاه اجمالی به مسیریابی و کاربردهای آن
2-5- IOS سیسکو
2-6- عامل QOS و نحوه عملکرد آن روی سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها
2-7- خلاصه
3- طراحی زیربنای سیسکو
3-1- مقدمه
3-2- شروع کار- فرآیندطراحی شبکه‌های Campus, WAN و راه‌دور
3-3- جادادن به Server Farm
3-4- ملاحظات سوئیچینگ وLAN
3-5- مقایسه مدل‌های طراحی شبکه Campus
3-6- ملاحظات اتصالات WAN در ویندوز 2007
3-7- طراحی افزونگی و قابلیت اعتماد
3-8- خلاصه
4- پیاده‌سازی یک مطالعه موردی
4-1- شروع کار
4-2- روش تست
5- مراجع

فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو
فهرست مطالب (تفصیلی)
1- مقدمه
2- سخت‌افزار سیسکو و مبانی IOS
2-1- مقدمه
2-2- مبانی شبکه‌ها: تفاوت بین مسیریاب‌ها و سوئیچ‌ها
2-2-1- مدل طراحی سلسله‌مراتبی
2-2-2- چه موقع استفاده از مسیریاب‌ها مناسب است؟
2-2-3- چه موقع استفاده از سوئیچ‌ها مناسب است؟
2-3- نگاه اجمالی به سوئیچ‌ها و کاربردهای آن‌
2-3-1- مدل‌های سوئیچ‌های سیسکو
2-3-1-1- سوئیچ‌های پیکربندی ثابت
2-3-1-2- سوئیچ‌های پیمانه‌ای
2-3-2- VLAN‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها
2-3-3- تکنولوژی‌های Trunking
2-3-3-1-ISL
2-3-3-2- IEEE 802.1Q
2-3-4- سرویس‌دهنده‌ها و سرویس‌گیرنده‌های VTP
2-3-5- سوئیچینگ لایه3
2-4- نگاه اجمالی به مسیریابی و کاربردهای آن
2-4-1 نگاه کلی به تکنولوژی‌های LAN/WAN
2-4-1-1-Ethernet
2-4-1-2-TokenRing
2-4-1-3- کنترل پیوند داده سطح بالا
2-4-1-4- Frame Relay
2-4-1-5- پروتکل نقطه‌به‌نقطه
2-4-2- کاتالیست مسیریاب‌های سیسکو
2-4-2-1- مسیریاب‌های سری 8500 سیسکو
2-4-2-2- مسیریاب‌های سری 7600 سیسکو
2-5- IOS سیسکو
2-5-1- تفاوت‌ بین IOS سوئیچ‌ و مسیریاب‌
2-5-2- مجموعه مشخصات مسیریاب
2-5-2-1- Enterprise
2-5-2-2- IP/IPX/IBM
2-5-2-3- IP Plus
2-5-2-4- مجموعه مشخصه دیواره آتش
2-5-2-5- نیازمندی‌های حافظه‌ای
2-5-2-6- واسط‌خط‌فرمان
2-5-2-7- چگونگی کارکردن با IOS
2-6- عامل QOS و نحوه عملکرد آن روی سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها
2-6-1- پروتکل رزرو منبع
2-6-2- تکنیک‌های صف‌بندی
2-6-2-1- الگوریتم زمان‌بندی منصفانه صف
2-6-2-2- صف‌بندی اولویت
2-6-2-3- صف‌بندی Custom
2-6-2-4- صف‌بندی منصفانه وزن شده مبتنی بر کلاس
2-7- خلاصه
3- طراحی زیربنای سیسکو
3-1- مقدمه
3-2- شروع کار- فرآیندطراحی شبکه‌های Campus, WAN و راه‌دور
3-2-1- تعریف پیوندهای Campus و WAN و Remote
3-2-2- فرآیند طراحی- بررسی عملی
3-2-3- ملاحظات مکان شبکه
3-2-3-1- فضای فیزیکی تجهیزات
3-2-4- مبانی تجهیزات شبکه
3-2-5- برنامه ریزی ظرفیت
3-2-5-1- اتصالات و گسترش
3-2-6- بهترین تمرین‌ها
3-2-7- برنامه‌ریزی آدرس‌‌دهی پروتکل
3-2-7-1- پروتکل‌های مسیریابی
3-2-8- انتخاب پروتکل صحیح
3-2-9- انتخاب مسیریابی
3-2-9-1- ملاحظات آدرس‌دهی
3-2-10- توپولوژی
3-2-11- سرویس‌های کاربرد
3-3- جادادن به Server Farm
3-3-1- موقعیت‌دهی سرورها
3-3-2- Service Farmهای ترمینال
3-4- ملاحظات سوئیچینگ وLAN
3-4-1- مقیاس‌بندی پهنای باند
3-4-2- ملاحظات مقیاس‌بندی
3-4-3- چندپخشی IP
3-4-4- VLANها و ELANها
3-4-4-1- سیاست داخل هسته
3-5- مقایسه مدل‌های طراحی شبکه Campus
3-5-1- مدل هاب و مسیریاب
3-5-2- مدل VLAN گسترده
3-5-3- چند‌پروتکلی روی ATM
3-6- ملاحظات اتصالات WAN در ویندوز 2007
3-6-1- مسیریابی و قابلیت مقیاس‌بندی
3-6-2- برنامه‌ریزی برای رشدآینده زیربنای شبکه
3-6-3- قابلیت مقیاس‌بندی شبکه
3-6-3-1- سوئیچینگ لایه2
3-6-3-2- سوئیچینگ لایه 3
3-6-3-3- سوئیچینگ لایه4
3-6-3-4- ستون فقرات ATM/LANE
3-6-3-5- نیازمندی‌های پروتکل Bridge شده
3-6-3-6- پل‌زنی در مدل چندلایه
3-6-4- امنیت سایر شبکه‌های راه دور
3-7- طراحی افزونگی و قابلیت اعتماد
3-8- خلاصه
4- پیاده‌سازی یک مطالعه موردی
4-1- شروع کار
4-2- روش تست
5- مراجع

فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو
فهرست شکل‌ها
شکل2-1 مدل طراحی سلسله مراتبی
شکل 2-2 مسیریاب مدل 7603 سری 7600
شکل 2-3 مسیریاب مدل 7606 سری 7600
شکل 2-4 مسیریاب مدل 7613 سری 7600
شکل 3-1 نمای 30000 فوتی
شکل 3-2 شبکه با چندین طبقه و بخش
شکل 3-3 بخش با اطلاعات پیشنهادشده
شکل3-4 RIP و تصمیمات مسیریابی
شکل 4-1 شمای شبکه قابل پیاده‌سازی
شکل 4-2 Command Prompt

فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو
فهرست جداول
جدول 4-1 تنظیمات شبکه محلی سمت چپ(A)
جدول 4-2 تنظیمات شبکه محلی سمت راست(B)
جدول 4-3 تنظیمات مسیریاب‌ها

👇محصولات مشابه با فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو👇

فایل word طراحی و چیدمان و مدیریت فروشگاه زنجیره ای "اصول استراتژی فروشگاهی و خرده فروشی" | WORD فایل word اسرار شععبده بازی | WORD فایل word Marketing of public transport and public transport information | WORD فایل word Modernizing governmental accounting standards in Greece: | WORD فایل word لایه باز کارت ویزیت شخصی 1 | WORD فایل word لایه باز کارت ویزیت شخصی 2 | WORD فایل word لایه باز کارت ویزیت شخصی 3 | WORD فایل word لایه باز کارت ویزیت شخصی 4 | WORD فایل word ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word زندگی نامه الفرد مارشال | WORD فایل word حل تمرین کتاب هیدرولیک در مهندسی عمران و محیط زیست چادوک - ویرایش چهارم | WORD فایل word طراحی و شبیه سازی ربات پرنده | WORD فایل word بررسی معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) | WORD فایل word بررسی و تحلیل پلاستیک و دستگاه آسیاب پلاستیک | WORD فایل word لایه باز کارت ویزیت شخصی 1 | WORD فایل word کتاب شیمی فیزیک لواین – ویرایش ششم | WORD فایل word خانوادگی انگلیسی صحبت کنیم به کار ببریم1 | WORD فایل word روت و آموزش تضمینی روت گوشی های اندروید | WORD فایل word محاسبه سود وامها و دیركردها | WORD فایل word حل تمرین کتاب هوش مصنوعی راسل - ویرایش دوم | WORD فایل word پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی | WORD فایل word جزوه اقتصاد خرد | WORD فایل word حل تمرین کتاب علم مهندسی مواد Ohring | WORD فایل word بررسی موضوع روانشناسی سلامت | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکودانلود فایل word طراحی شبکه‌های مبتنی‌بر تجهیزات سیسکو فایلwordطراحیشبکه‌هایمبتنی‌برتجهیزاتسیسکو